03 03.2008

Ze wzrostem przychodu na poziomie 153% PPUH Elektromont znalazł się w gronie Gazel Biznesu za rok 2008.