06 03.2023

Nasza firma wzięła udział w bardzo pomysłowej inicjatywie Koła Gospodyń Wiejskich „Przebojowe” z Psar. Pracownicy Elektromontu zainstalowanli nowe lęgowisko dla bocianów. Mamy nadzieję, że lęgowisko w Psarach zostanie zasiedlone.

Nowe lęgowisko dla bocianów
Ustawienie słupa
Usadzenie słupa w ziemi