ELEKTROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań systemowych w zakresie lokalizacji, diagnozy oraz usuwania uszkodzeń w dziedzinie energetyki kablowej niskiego i średniego napięcia.

Cele oraz efekty projektu: wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w zakresie systemów kontroli, klasyfikowania i kondycjonowania uszkodzeń oraz lokalizacji wstępnej i punktowej miejsc uszkodzeń kabli niskiego i średniego napięcia. Rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie do oferty firmy nowych, dotychczas nie świadczonych usług z zakresu lokalizacji, diagnozy oraz usuwania uszkodzeń w dziedzinie energetyki kablowej nN i SN oraz ulepszenie procesu świadczonych obecnie w obszarze energetyki usług.

Wartość projektu: 580 744,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 165 252,50 PLN

 

Fundusze Unijne Program Regionalny