• Stacje bazowe telefonii komórkowej
  • Konstrukcje wsporcze dla urządzeń telekomunikacyjnych

Blisko 20-letnie doświadczenie w budowie stacji bazowych telefonii komórkowych pozwala nam zaoferować kompleksową realizację każdego projektu. Nasi pracownicy dbają o wszystkie detale od strony formalnoprawnej, logistycznej i wykonawczej (samodzielnie wykonujemy wszystkie prace telekomunikacyjne, budowlane i elektroenergetyczne).

Nasz aktualny dorobek, to ponad to ponad 1000 projektów rozbudów, jak i nowych stacji bazowych o bardzo zróżnicowanych lokalizacjach (m.in. kominy stalowe, betonowe i ceglane, dachy i elewacje budynków wysokościowych, elewatory zbożowe, wieże ciśnień).
Wykonujemy również konstrukcje wsporcze dla urządzeń telekomunikacyjnych.
Ponadto budujemy wieże stalowe (do wys. 70 m n.p.t.) oraz wieże wibrobetonowe firmy Pfleiderer.