ELEKTROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 242 030,79  PLN

Fundusze Unijne Inteligentny Rozwój