• Wykonujemy prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych, m.in., pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiary ciągłości żył linii kablowych oraz próby napięciowe, pomiary światłowodów. Obsługujemy również  układy pomiarowe energii elektrycznej.
   
 • Zlecenia wykonujemy na dwa sposoby: na podstawie dokumentacji projektowej powierzonej nam przez Klienta lub metodą „od A do Z”, tzn. włącznie z zaprojektowaniem, pozyskaniem wszelkich uzgodnień, uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez prace budowlano-montażowe, prace kontrolno-pomiarowe i rozruch instalacji/obiektu, aż do przekazania instalacji/obiektu do eksploatacji/użytku. 
   
 • Świadczymy usługi lokalizacji, diagnozy oraz usuwania uszkodzeń w dziedzinie energetyki kablowej nN i SN w zakresie
  prób napięciowych kabli SN,
  pomiarów napięć rażenia jeden punkt,
  lokalizacji i cięcia kabli nN i SN,
  lokalizacji urządzeń podziemnych (georadar)
   
 • Realizujemy roboty w systemach bezwykopowych:

- przewierty sterowane w zakresie średnic od 110 do 550 i długości do 200 metrów (z uwzględnieniem przewiertów wielorurowych)
- usługę kompleksową z wykopaniem komór ,odpompowaniem płuczki przewiertowej i wdmuchaniem pilota do rury

 • Wykonujemy także prace ziemne:

-koparko-ładowarkami
-minikoparkami od 1,9t do 4t
-niwelacja terenu

 • Usługi podnośnikami koszowymi:
  Posiadamy 4 podnośniki koszowe- zakres prac od 14m-18m