Nasza Misja
 
                                         Nowoczesna firma z troską o pracowników

                                   Nasza Wizja

                                       Rozwój w zakresie posiadanych kompetencji

 

Doświadczenie w branży elektroenergetycznej

ELEKTROMONT to spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstała w roku 2019, jako spadkobierca wieloletniego doświadczenia Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego, który świadczył usługi elektroenergetyczne już od 1957 roku i  późniejszego P.P.U.H. Elektromont fachowo kontynuującego branżowe standardy.

Swoją działalność zaczynaliśmy od wykonywania instalacji elektrycznych wewnętrznych. Pierwszym poważnym zleceniem dla energetyki była kompleksowa modernizacja rozległej sieci niskiego napięcia w miejscowości Toszek. W następnych latach realizowaliśmy kolejne, coraz większe zlecenia – proces ten trwa aż do dnia dzisiejszego. Efekty naszej pracy to setki kilometrów wybudowanych linii napowietrznych i kablowych, zarówno średniego, jak i niskiego napięcia. Wyremontowaliśmy, zmodernizowaliśmy i postawiliśmy również kilkaset stacji transformatorowych.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat ELEKTROMONT Sp. z o.o. Sp. k., stała się renomowaną firmą w swojej branży, której zaufało wielu Klientów.

Specjalizujemy się w pracach przy remontach, modernizacjach i budowach linii kablowych oraz napowietrznych. Realizujemy zamówienia związane z niskim i średnim napięciem, łącznie z budową stacji transformatorowych w technologiach wskazanych przez Inwestora.
 

Współpraca 

Kluczowymi zleceniodawcami spółki Elektromont w branży elektroenergetycznej są: Tauron Dystrybucja, Tauron Dystrybucja Serwis, urzędy miast i gmin oraz liczne grono inwestorów prywatnych. Wśród naszych współpracowników znajdują się również: Elbud Katowice i Vattenfall Berlin, dla których firma instaluje urządzenia niskiego i średniego napięcia oraz kable telekomunikacyjne.

Elektromont to zatem sprawdzony i zaufany partner w opinii naszych zleceniodawców.

Dla Tauron Dystrybucja w Oddziale Gliwice, od 2005r, w ramach umów ramowych, realizujemy innowacyjny program związany z przyłączaniem klientów Tauronu do sieci n/n. W tym zadaniu systematycznie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, szkoląc ich w pracy pod napięciem oraz beznapięciowo. Przeszkolone osoby, ze zdanymi egzaminami na dopuszczających i poleceniodawców samodzielnie planują i realizują zadania związane z przyłączaniem klientów T. D. do sieci niskiego napięcia bez angażowania służb Zakładu Energetycznego do tego celu.

Od 1998 r. Elektromont buduje stacje bazowe telefonii komórkowych, swoje projekty realizując kompleksowo- zarówno od strony formalnoprawnej, logistycznej, jak i wykonawczej (wszelkie prace telekomunikacyjne, budowlane i elektroenergetyczne, począwszy od realizacji projektowej z niezbędnymi uzgodnieniami, aż do uzyskania pozwolenia na budowę). W tym zakresie firma współpracuje m.in. z T-Mobile (dawniej Polską Telefonią Cyfrową). Na zlecenie firmy NetWorkS! uczestniczyła też w realizacji dużego projektu łączenia stacji operatorów Orange i T-Mobile.

Obecnie nasz dorobek to ponad 1500 projektów rozbudów, jak i nowych stacji bazowych o bardzo zróżnicowanych lokalizacjach (kominy stalowe, betonowe, ceglane, dachy i elewacje budynków wysokościowych, elewatory zbożowe oraz wieże ciśnień).

Projekty realizujemy na terenie całej Polski, zwłaszcza w województwach: śląskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim 

W latach 2004- 2007 r. Elektromont nawiązał współpracę z Przedsiębiorstwem Polskie Porty Lotnicze Warszawa, w celu kompleksowego wykonania, w kilku miejscowościach, obiektów służących nawigacji lotniczej. Ponadto na lotnisku „Okęcie” spółka zrealizowała remont i wymianę rozdzielnic SN i n/N w stacjach transformatorowych oraz dokonała przebudowy kilku bram wjazdowych na lotnisko dla samolotów, o szerokości otwierania 40 mb. Elektromont wykonuje również montaż wraz z wybudowaniem fundamentów wieży stalowych do wys. 70 m n.p.t. oraz wieże wibrobetonowe.

Kadra i zaplecze sprzętowe

Wszystkie prace elektroenergetyczne i telekomunikacyjne Elektromont wykonuje własnymi siłami, rzadko korzystając z pomocy podwykonawców. W ramach spółki zatrudnionych jest ponad 70 osób, fachowców w swoich dziedzinach, z uprawnieniami do realizowania powierzonych im zadań w tym architektoniczno-budowlanymi, budowlano-elektrycznymi czy telekomunikacyjnymi. Wśród współpracowników firmy Elektromont znajdują się również projektanci z dziedziny architektury, konstrukcji budowlanych, elektroenergetyki i teletechniki.

Nasi pracownicy zatrudnieni w wykonawstwie robót to fachowcy z wieloletnim doświadczeniem, niezbędnymi uprawnieniami, zezwoleniami oraz upoważnieniami do robót elektroenergetycznych do prac beznapięciowych lub prac pod napięciem na liniach niskiego napięcia oraz beznapięciowo na sieciach średniego napięcia.

Do realizacji zleceń na budowach Elektromont wykorzystuje własne zaplecze sprzętowe. Dysponujemy m.in. dźwigami, koparko-ładowarkami, minikoparkami do robót przy wykopach pod kable, samochodami ciężarowymi ze specjalistycznym wyposażeniem HDS, łyżkami chwytakowymi, młotami pneumatycznymi. Przy robotach wysokościowych wykorzystywane są podnośniki zabudowane na samochodach. Wszyscy pracownicy Elektromontu są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. 

Zgodnie z międzynarodowymi standardami

Pod koniec 2013 roku zarząd P.P.U.H. Elektromont wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP w zakresie „Projektowanie i wykonawstwo instalacji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz usług ogólnobudowlanych.”

Priorytetem firmy jest prowadzenie działalności przyjaznej dla człowieka, polegającej na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz uzyskaniu maksymalnie wysokiej jakości świadczonych usług. Elektromont już od lat stara się jak najlepiej realizować powierzane mu zlecenia, wciąż doskonaląc pracowników, podnosząc ich kwalifikacje, ulepszając wszystkie procesy i działania. Postęp techniczny i organizacyjny służy firmie przy wdrażaniu nowych wyrobów i technologii, jak i zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym. Elektromont to spółka w pełni ukierunkowana na satysfakcję swoich Klientów.

Nieustanny rozwój

W 2015 roku Elektromont obchodził swoje 25-lecie. To ważne wydarzenie zbiegło się z otwarciem nowej siedziby firmy. Obiekt służy do realizacji zleceń na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas i kompleksowemu zaspokojeniu potrzeb magazynowo-biurowych. Nowe warunki sprzyjają efektywnej pracy w nowoczesnym duchu i z odważnym spojrzeniem w przyszłość.

 

Zapraszamy do współpracy