• Opracowywanie dokumentacji projektowej i środowiskowej
  • Szacowanie inwestycji, kosztorysowanie
  • Pełna obsługa formalno-prawna
  • Oddawanie obiektów do użytkowania

Wyszkolona kadra naszej firmy, pozwala zaoferować fachową obsługę przy opracowywaniu dokumentacji projektowych i kosztorysów, a także pełną opiekę formalnoprawną dla nowo budowanych, przebudowywanych lub modernizowanych obiektów i sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Nasze biuro projektowe to gwarancja bezpiecznej, odpowiednio skalkulowanej i udokumentowanej inwestycji.

Oferta obejmuje ww. działania w zakresie:

  • linii elektroenergetycznych nN, SN (napowietrzne linie elektroenergetyczne, kablowe linie elektroenergetyczne, wymiana przewodów);
  • stacji elektroenergetycznych SN/nN;
  • przyłączy do sieci elektroenergetycznej;
  • instalacji elektrycznych;
  • sieci telekomunikacyjnych;
  • stacji bazowych telefonii komórkowej;