Kadra pracownicza posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac budowlano-montażowych, wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia kwalifikacyjne SEP, niezbędne do wykonywania zawodu. Łącznie zatrudniamy ponad 70 pracowników.

Wykwalifikowana kadra z doświadczeniem i wszelkimi odpowiednimi uprawnieniami – oto nasz powód do dumy, a dla naszych Klientów gwarancja satysfakcji i bezpieczeństwa.

Zatrudniamy ponad 70 pracowników. Każdy osobna jest fachowcem w swojej dziedzinie i doskonale uzupełnia resztę ekipy. Rzadko korzystamy pomocy podwykonawców – prawie wszystkie prace elektroenergetyczne i telekomunikacyjne wykonujemy własnymi siłami.

Wybrane kwalifikacje i uprawnienia naszych pracowników: [u1] 

  • uprawnienia architektoniczno-budowlane
  • uprawnienia budowlano-elektryczne
  • uprawnienia telekomunikacyjne (dla robót liniowych i łączności bezprzewodowej)
  • świadectwa kwalifikacyjne SEP (najczęściej do 30kV)
  • świadectwa kwalifikacyjne do montażu urządzeń elektroenergetycznych w zakresie budowy linii napowietrznych w systemach PAS/SAX i NLK
  • uprawnienia do robót wysokościowych
  • grupy kwalifikacyjne SEP do pracy przy urządzeniach powyżej 300MHz
  • przeszkolenie z zakresu montażu wież PFLEIDERER poświadczone certyfikatem
  • certyfikat instytutu ANDREW z zakresu montażu kabli i złącz wysokiej częstotliwości

Współpracujemy także z projektantami z zakresu architektury, konstrukcji budowlanych, elektroenergetyki i teletechniki. Ponadto posiadamy certyfikat Connexio oraz uczestniczymy w programie Rzetelna Firma.