17.04.2024
Aktualnie realizujemy zadanie związane z budową sieci elektroenergetycznej SN 20kV i nN 0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w Tarnowskich Górach przy ul. Słomianki.   Zakres zadania obejmuje: -budowa kabla SN XRUHAKXS 3x1x120/25mm2 o długości...
Remont sieci napowietrznej Trachy
25.03.2024
W ostatnim czasie realizowaliśmy projekt dotyczący remontu odcinka sieci napowietrznej 350 z przy ul. Wolności w miejscowości Trachy.
26.10.2023
W październiku 2023 zakończyliśmy kolejny projekt. Była to realizacja przyłącza na ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach. Prace polegały na "zejściu ze słupa", zabudowie rozłącznika SZ, zabudowie ZK 1a2b4P, przewiercie sterowanym oraz rozbiórce i finalnie - ...
Budowa oświetlenia Połomia
05.09.2023
W miejscowości Połomia przy ulicy Szkarotki, nasza firma realizowała projekt budowy oświatlenia drogowego. Naszym zadaniem była budowa linii napowietrznej oswietleniowej wraz z 5 oprawami na słupach wirowanych.
05.09.2023
W ubiegłym miesiącu realizowaliśmy projekt "Budowy zasilania warsztatu w Pyskowicach przy ul. Lokalnej". Zadanie polegało na wybudowaniu stacji transformatorowej SN/nN, włączeniu do sieci SN za pomocą linii kablowej SN do istniejącego złącza kablowego SN oraz budowy linii kablowej nN wraz z...
Linia kablowej SN
25.08.2023
Jedną z naszych ostatnich realizacji był projekt "Budowy zasilania do zakładu usługowo – produkcyjnego w miejscowości Czekanów przy ul. Gliwickiej." Celem zadania było wybudowanie linii kablowej SN od stanowiska słupowego SN wraz z zabudową rozłącznika oraz budową stacji...
04.08.2023
Jednym z ostatnich zadań, które realizowaliśmy był projekt przebudowy istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia. Zakres robót obejmował budowę sieci kablowej niskiego napięcia , montaż złącz, przyłączy kablowych do odbiorców oraz w końcowej fazie robót likwidację istniejącej sieci...
07.07.2023
W ostatnim czasie realizowaliśmy projekt budowy zasilania dla osiedla domków jednorodzinnych Ptakowice. Naszym zadaniem było posadowienie kilkunastu złączy kablowo – pomiarowych dla zasilania osiedla. Budowa linii kablowych miała miejsce od złącza do złącza, w różnych warunkach terenowych...
Przygotowanie wykopu.
02.06.2023
W ubiegłym miesiacu realizowaliśmy projekt "Budowa przyłącza wraz z przebudową sieci dystrybucyjnej nN w Hanusku przy ul. Saperów". Prace polegały na wymianie słupów oraz sieci dystrybucyjnej nN z "gołej" Al. na izolowaną typu AsXSn 4x120mm wraz siecią oświetleniową....
Wymiana słupów oraz sieci dystrybucyjnej
30.05.2023
Projekt realizowany był w miejscowości Tworóg, przy ulicy Składowej. Prace polegały na wymianie słupów oraz sieci dystrybucyjnej nN z "gołej" Al. na izolowaną typu AsXSn 4x120mm wraz siecią oświetleniową Przyłącze do budynku mieszkalnego zostało wykonane złączem ZK1e1P S z sieci...
28.04.2023
Realizowany przez nas w kwietniu 2023 r. projekt, dotyczył przebudowy zasilania po stronie SN i nN dla obiektu: Hala Widowiskowo - Sportowa Spodek w Katowicach Al. W. Korfantego 35. Nasze działania polegały na: 1) wymianie istniejącej rozdzielnicy SN na dwie nowe 2) wymianie...
06.11.2015
Przedmiotem prowadzonych prac była wymiana linii napowietrznej 20kV nieizolowanej (AFL) Pyskowice I - odcinek od stacji transformatorowej P124 do stacji P236 na napowietrzną, niepełnoizolowaną typu PAS70.
06.11.2015
Przedmiotem prowadzonych prac była wymiana linii napowietrznej 20kV nieizolowanej (AFL) Pyskowice I - odcinek od stacji transformatorowej P124 do stacji P236 na napowietrzną, niepełnoizolowaną typu PAS70.