06.11.2015

Przedmiotem prowadzonych prac była wymiana linii napowietrznej 20kV nieizolowanej (AFL) Pyskowice I - odcinek od stacji transformatorowej P124 do stacji P236 na napowietrzną, niepełnoizolowaną typu PAS70.