07 05.2018

Informujemy, o unieważnieniu postępowania na dostawę systemów/urządzeń w zakresie lokalizacji, diagnozy oraz usuwania uszkodzeń w dziedzinie energetyki kablowej niskiego i średniego napięcia ogłoszone w dniu 28.12.2017r.