17 03.2023

Na przełomie 2022/2023 r., nasza firma pozyskała znaczący temat z zakresu „Wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe”. Wymianą oświetlenia objęta jest    gmina Świerklaniec. W ramach zadań wymienimy do końca 2023r. 1553 opraw ulicznych w gminie Świerklaniec.
Powyższe zadania przewidują również zastosowanie redukcji  natężenia oświetlenia w godzinach najmniejszego natężenia ruchu. Przedsięwzięcie ma przynieść zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 60%, co wpisuje się w program ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych, promując efektywne wykorzystanie energii
i odnawialne źródła energii.

Dla gminy Świerklaniec, wymiana opraw na nowoczesne oprawy ledowe z redukcją mocy, zmniejszy roczną emisję gazów cieplarnianych o ponad 350 ton/rok.

Wartość opisanych inwestycji, które realizujemy kompleksowo, wynosi 1 820 400,00 brutto.