27 02.2024

Decyzją Właścicieli Spółki Aldony i Leszka Gorol od dnia 01-01-2024 nowy Zarząd spółki tworzą:

Mariusz Kowolik – Prezes Zarządu

Małgorzata Dolińska – Wiceprezes Zarządu

Zarząd w nowym składzie rozpoczął realizowanie misji oraz wizji naszego przedsiębiorstwa.
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.