10.10.2022

         Przedmiot inwestycji to budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego sieci T-Mobile nr 56007_IZBY, zlokalizowanego 
w miejscowości Izby, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki.

Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu fundamentu pod wieżę kratową, postawieniu na nim stalowej konstrukcji kratowej
o wys. H=52,5 m, montażu urządzeń sterujących i anten, wykonaniu ogrodzenia terenu obiektu budowlanego oraz utwardzonego dojazdu do terenu stacji bazowej.
Wszystkie czynności wykonywane były w bardzo wymagającym górzystym terenie Małopolski.
Obiekt jest urządzeniem bezobsługowym, nadawczo-odbiorczym, łączącym sieć telefonii komórkowej z telefonami komórkowymi abonentów znajdujących się w zasięgu działania stacji.

Montaż konstrukcji stalowej
Fundament wieży kratowej
Obiekt telekomunikacyjny z antenami