02 02.2018

Informujemy, że dnia  02.02.2018r. wprowadzono następujące zmiany do treści zapytania ofertowego na dostawę systemów/urządzeń w zakresie lokalizacji, diagnozy oraz usuwania uszkodzeń w dziedzinie energetyki kablowej niskiego i średniego napięcia:

1) Wprowadza się zmianę w zakresie punktu  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamiast sformułowania „c) wyposażenie: - stojak na kółkach, - komplet przewodów, - digiphone, - urządzenia do trasowania i lokalizacji uszkodzeń kabli, - przyrząd do wykrywania zwarć doziemnych.”

Wprowadza się sformułowanie „c) wyposażenie: - stojak na kółkach, - komplet przewodów, - możliwość współpracy z digiphone, urządzeniami do trasowania i lokalizacji uszkodzeń kabli, przyrządem do wykrywania zwarć doziemnych.”

2) Wprowadza się zmianę w zakresie punktu  III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamiast daty „do 26.02.2018r.” wprowadza się datę „20.05.2018r.”

3) Wprowadza się zmianę w zakresie punktu  VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zamiast „2. Termin składania ofert upływa w dniu: 04.02.2018r.” 

wprowadza się zapis „2. Termin składania ofert upływa w dniu: 25.02.2018r.”

 

Pobierz pełną treść zmienionego zapytania