02 01.2019

Informujemy, że na skutek wdrożonych zmian organizacyjnych w Spółce PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROMONT" LESZEK GOROL SPÓŁKA JAWNA, z dniem 02.01.2019 przedsiębiorstwo to stało się własnością spółki komandytowej pod firmą ELEKTROMONT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000739959.

 

W związku z powyższym, z dniem 02.01.2019r. spółka ELEKTROMONT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000739959 -  przejmuje w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas w ramach  przedsiębiorstwa  spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROMONT" LESZEK GOROL SPÓŁKA JAWNA.

 

          Równocześnie informujemy, że bez zmian pozostanie przedmiot działalności, zaplecze sprzętowe, pracownicy oraz kadra zarządzająca – co stanowi o pełnej ciągłości prowadzonych działań i dalszym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.